Alkilowane paliwo do silników 4-suwowych oraz mieszanka dla silników 2-suwowych

Benzyny gwarantują wyjątkowo czyste, szczególne i mniej szkodliwe dla zdrowia i środowiska, ponieważ zawierają one 10 razy mniej szkodliwych substancji niż tradycyjne paliwo i mniej niż 0,1% benzenu i innych toksycznych węglowodorów aromatycznych. gwarantują wysoką wydajność i dłuższą żywotność silnika i mogą być przechowywane przez dłuższy czas (do 4 lat w zamkniętych pojemnikach bez utraty wydajności).

Dowiedz się o innych środkach smarnych, takich jak oleje i dodatki .